(PITAJTE NAŠE EKSPERTE)
 • SRBIJA
 • SRBIJA
 • Politika privatnosti web sajta

  Ko smo mi?

  Ova veb lokacija sa imenom domena https://eva-intima.rs (u daljem tekstu „web sajt“) pripada kompaniji „JULIA AND EIRINI TSETI PHARMACEUTICAL LABORATORIES SOCIETE ANONIME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANI“ sa sedištem u Kifisiji, ulica Attika, br. 27, PC 14564, sa br. G.E.MĒ. 2333601000 i PDV broj 094420381, D.O.I. JEDI. Atina, pravni zastupnik putem pošte intermed@intermed.com.gr i telefona 210 6253 905, radno vreme: 07:30 – 15:30, (u daljem tekstu „Primalac ili Kompanija“).

  Smatramo da je zaštita vaših ličnih podataka veoma važna i želimo da se osećate dobro kada posetite našu veb stranicu.

  Primalac, u skladu sa odredbama Evropske uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) i nacionalnog zakona 4624/2019 (u daljem tekstu GCC) kao i onoga što se zahteva Zakonom o regulaciji elektronskih komunikacija i poštanskih usluga 2004 (112 (I) / 2004), upravlja ličnim podacima koji su mu saopšteni sa najvećom pažnjom, obezbeđujući, u svakom slučaju, njihovu zaštitu i privatnost.

  U tom cilju, obaveštavamo vas o tome šta zahtevaju propisi i nacionalni zakon za zaštitu ličnih podataka koje obrađujemo i čuvamo kada koristite našu veb stranicu i kako koristimo ove podatke.

  Što se tiče hiperlinkova koje može uključivati, ako ih obezbede treća lica, ova politika privatnosti se ne primenjuje, ali se primenjuje odgovarajuća politika civilne zaštite svakog sajta.

  Ovom politikom zaštite, obavešteni ste, a gde se to zahteva, bez obzira da li se slažete ili ne, sa prikupljanjem, obradom i upotrebom ličnih podataka od strane Primaoca, u skladu sa Opštom uredbom za zaštitu ličnih podataka (GDPR – GDPR) i sledeće uslove korišćenja.

  Odvojite vreme potrebno da pažljivo pročitate ovu politiku zaštite.

  Lični podaci se obrađuju

  Primalac prikuplja i obrađuje Lične podatke, odnosno informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati iz ovih podataka, bez obzira da li se identifikacija može izvršiti direktno ili indirektno. Obrada ovih podataka podrazumeva svaki rad koji se obavlja u vezi sa ovim podacima, bilo da je automatizovan ili ne.

  Lični podaci obuhvataju, na primer, informacije kao što su ime, kućna adresa, adresa e-pošte ili broj telefona, koji se mogu koristiti za identifikaciju posetioca veb stranice Primaoca.

  Primalac vrši legalnu obradu ličnih podataka, pošto ih prikuplja i obrađuje isključivo u definisane, eksplicitne i zakonske svrhe i samo u meri neophodnoj za sprovođenje ovih svrha. Podaci koje vodi, vodi računa da budu tačni i ažurni, tražeći u tu svrhu pomoć subjekata podataka, odnosno fizičkih lica na koja se ti podaci odnose, i čuva podatke onoliko dugo koliko je potrebno za sprovođenje specifične namene.

  Lični podaci koje nam dostavite tokom vaše navigacije na gore navedenoj veb stranici ili tokom vašeg učešća na nekom od naših takmičenja, čuvaju se u datoteci pod odgovornošću Primaoca.

  U nastavku predstavljamo podatke koje prikupljamo:

  A) Prilikom posete i navigacije naše veb stranice, evidentiraju se IP adresa (adresa Internet protokola) vašeg pristupnog računara, veb lokacija sa koje nas posećujete, ID uređaja ili ID-ovi drugih uređaja, datum, vreme, trajanje posete, tip pretraživača, podešavanja pretraživača, lokacija korisnika i operativni sistem.

  Ove tehničke informacije mogu, u pojedinačnim slučajevima, predstavljati lične podatke. Prikupljanje podataka ograničavamo na ono što je apsolutno neophodno, kako bi se postigla usklađenost sa principom obrade podataka, koji se tiče minimiziranja obrade podataka.

  Kao opšte pravilo, mi koristimo tehničke podatke, međutim, samo u meri koja je neophodna iz tehničkih razloga, za rad i zaštitu naše veb stranice i aplikacije od napada i zlonamerne upotrebe, kao iu pseudonimnom ili anonimnom obliku za statističke ciljeve.

  B) Za specifične svrhe obrade ličnih podataka, za koje nam dajete podatke po svom izboru, odnosno kada želite da nas kontaktirate putem e-pošte ili ako se registrujete kao pretplatnik na