(PITAJTE NAŠE EKSPERTE)
 • SRBIJA
 • SRBIJA
 • USLOVI KORIŠĆENJA

  1. Čitaj – Uslovi korišćenja

  Ova web lokacija sa imenom domena https://eva-intima.rs (u daljem tekstu „veb sajt“) pripada kompaniji pod nazivom „JULIA AND EIRINI TSETI PHARMACEUTICAL LABORATORIES ANONIMOUS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL“ », Nalazi se u Kifisiji, ulica Attica, Kaliftaki , br.27, PK 14564, sa br. G.E.MĒ. 2333601000 i PDV broj 094420381, D.O.I. JEDI. Atina, zakonski zastupnik, putem pošte intermed@intermed.com.gr i telefona 210 6253 905, kontakt sati: 07.30 – 15.30, (u daljem tekstu “Kompanija”).

  Pre nego što počnete da pregledate našu web stranicu, uverite se da ste konsultovali i prihvatili sledeće uslove koji regulišu prava i obaveze u vezi sa korišćenjem web stranice. Svako korišćenje sajta https://eva-intima.rs podrazumeva vašu izričitu i bezuslovnu saglasnost i saglasnost sa ovim uslovima. U slučaju neslaganja posetioca sa bilo kojim od uslova, on mora da prekine i izbegne njegovo/njeno pregledanje web stranice, obavestivši, ako želi, Kompaniju. Zbog toga molimo posetioce sajta da pažljivo pročitaju sledeće uslove korišćenja.

  Kompanija zadržava pravo da jednostrano izmeni ili obnovi ove uslove u bilo kom trenutku i bez opravdanja. Zbog toga se korisnicima savetuje da periodično proveravaju sadržaj ovih uslova. Redovno proveravajte stranicu na dnu ove stranice u polju „uslovi korišćenja“ za bilo kakve promene ili modifikacije.

  2. Prava intelektualne i industrijske svojine

  Sadržaj web-sajta (svi indikativni, ali ne i ograničavajući programi, kod veb-sajta, informativni materijal bilo koje vrste, audio ili audio-vizuelni materijal, podaci, softver, grafika, žigovi, imena, logotipi, fotografije, muzika, dizajn, tekstovi, itd.) i Generalno, sve što je ugrađeno je intelektualna svojina kompanije i zaštićeno je važećim nacionalnim pravom, pravom EU i međunarodnim pravom. Logo „slika farmaceuta” je zaštitni znak i stoga je zaštićen grčkim, EU i međunarodnim zakonima o žigovima i industrijskom i intelektualnom svojinom i nelojalnom konkurencijom. Zabranjeno je modifikovati, objavljivati, prenositi, prenositi, reprodukovati, distribuirati, distribuirati, predstavljati, povezivati, preuzimati ili na drugi način iskorišćavati, u celini ili delimično, sadržaj veb stranice na bilo koji način ili sredstva, bez prethodnog izričitog i pismenog licencu kompanije, koja zadržava sva svoja zakonska prava. Sadržaj veb stranice dostupan je njegovim posetiocima / korisnicima za ličnu upotrebu i zabranjeno je da bude dostupan u komercijalne svrhe. Proizvodi ili usluge trećih lica koji se mogu pominjati na ovoj veb stranici i nose oznake odgovarajućih organizacija, kompanija, partnerskih organizacija, udruženja ili publikacija, njihova su intelektualna i industrijska svojina.

  Izuzetno, pojedinačno čuvanje i kopiranje delova sadržaja na jednostavnom personalnom računaru dozvoljeno je isključivo za ličnu upotrebu, sve dok ne postoji namera komercijalnog ili drugog iskorišćavanja i uvek pod uslovom navođenja njegovog izvora, bez ovog značenja u na bilo koji način ustupanje prava intelektualne svojine ili prenos ili ustupanje njihove licence ili prava korišćenja. Sve ostalo što se nalazi na veb stranicama naše veb stranice i predstavljaju trgovačke marke i autorska prava trećih strana podleže njihovoj sopstvenoj sferi odgovornosti i nema nikakve veze sa našom veb lokacijom.

  3. Odgovornost kompanije

  Kompanija se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu i/ili bilo koje druge negativne posledice koje mogu nastati usled pristupa njenoj veb stranici i/ili korišćenja informacija i usluga koje se na njoj pružaju. Kompanija je posvećena potpunosti, validnosti i tačnosti informacija predstavljenih na veb stranici i u vezi sa uslugama koje se pružaju u vezi sa prikazanim proizvodima.

  Cilj Kompanije je da obezbedi pravilan rad svoje Mreže, ali ni u kom slučaju ne garantuje da će se rad njene veb stranice ili servera obavljati bez prekida ili bez ikakvih grešaka, bez virusa i sličnih elemenata. Pored toga, sadržaj i informacije sadržane na veb lokaciji ni u kom slučaju ne smeju biti podstaknute bilo kakvim poslovnim ili nespecifičnim radnjama. Drugim rečima, sadržaj veb stranice ni na koji način, direktno ili indirektno, nije podsticaj, savet ili podstrek za izvršenje bilo koje radnje, isključujući bilo kakvu našu odgovornost.

  Korišćenje veza ka web lokacijama trećih strana (linkovi)

  U slučaju da web lokacija pruža sada ili u budućnosti mogućnost